Правила і умови
ROMAD TGE

Остання редакція: 22 червня, 2018.

Цей документ містить обов'язкові правила і умови (далі - «Умови») щодо взаємовідносин між вами (далі - «Користувач») і ROMAD (далі - «Компанія»).

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Політика Конфіденційності - документ, який включає інформацію щодо збору, використання, розкриття інформації та інших операцій Компанії з персональними даними власника RBDT (Політика Конфіденційності доступна на Веб-сайті).

RoBust Defense token або RBDT – токен, який випускається ROMAD з використанням технології blockchain, відповідно до загальноприйнятих вимог для даного типу технології.

Програмне забезпечення ROMAD Endpoint Defence или Програмне забезпечення – програмне забезпечення, яке призначене для захисту від вірусів і троянів, блокування несанкціонованих системних викликів операційній системі і протистояння шкідливим програмам, разом з супровідними документами.

Первинне розміщення токенів (Token generation event) або TGE - продаж RBDT.

Веб-сайт – сайт ROMAD https://romad.io/.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Умови разом з будь-якими супровідними документами регулюють доступ Користувача до Сайту, послуг і продуктів, які пропонуються через Веб-сайт.

Користувач повинен уважно ознайомитися з цими Умовами перед використанням Веб-сайту або здійсненням вкладень в TGE.

Ці Умови вступають в силу, коли Користувач відвідує Веб-сайт, натискає на кнопку прийняття і згоди з даними Умовами, Політикою Конфіденційності, користується Веб-сайтом або послугами, які пропонуються на Веб-сайті, або реєструється на Веб-сайті. Натискаючи на кнопку прийняття і згоди з даними Умовами, Користувач приймає і погоджується дотримуватися також Політики Конфіденційності.

Якщо Користувач не згоден з цими Умовами або Політикою Конфіденційності, він/вона не повинні здійснювати доступ або користуватися Веб-сайтом.

Користувач повинен дотримуватися цих Умов і не повинен порушувати будь-які з наступних положень.

Користувач погоджується з тим, що вся інформація, яку він/вона надає Компанії через Веб-сайт, регулюється Політикою Конфіденційності.

3. ЗМІНА УМОВ

Ці Умови можуть бути змінені або оновлені Компанією на власний розсуд в будь-який час без попереднього повідомлення. Компанія припускає, що Користувач регулярно відвідує Веб-сайт з метою відстеження будь-яких змін. Користуючись цим Веб-сайтом, Користувач підтверджує прийняття ним/нею цих Умов, змінених або оновлених. Якщо Користувач не згоден з такими переглянутими Умовами, він/вона повинні припинити користування даним Веб-сайтом. Компанія не гарантує, що Веб-сайт або будь-який його вміст буде доступний завжди.

4. ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

Користувач заявляє і гарантує, що він:

 • на законних підставах може укладати будь-який договір, включаючи, але не обмежуючись, договорами в контексті TGE відповідно до застосовного права;
 • він/вона має право діяти самостійно;
 • надає Компанії достовірну, правильну і повну інформацію під час процедури верифікації;
 • негайно повідомляє Компанію про будь-які зміни інформації, наданої Компанії;
 • не перешкоджатиме, не порушуватиме, не виводитиме з ладу або погіршуватиме будь-яким іншим способом належну роботу Веб-сайту;
 • не порушуватиме або не намагатиметься порушити безпеку Веб-сайту;
 • не буде завантажувати файли, які містять віруси, трояни, бомби з часовими механізмами, пошкоджені або шкідливі файли або будь-яке подібне програмне забезпечення або програми, які можуть зашкодити роботі Веб-сайту, комп'ютеру, або власності іншого користувача;
 • не відправлятиме, не завантажуватиме, не відображатиме чи не робитиме іншим чином доступними матеріали, які містять або пов'язані зі спамом, небажаною поштою, розсилками, попередженнями про віруси або будь-якою іншою формою недостовірної інформації, несанкціонованою рекламою або рекламними матеріалами;
 • негайно надає Компанії за її запитом будь-яку додаткову інформацію, яку Компанія вважає за необхідне для TGE, послуг або продуктів, які пропонуються на Веб-сайті;
 • не використовуватиме RBDT для відмивання грошових коштів або будь-яких транзакцій, що підтримують тероризм;
 • відповідає вимогам KYC/AML;
 • використовує цей Веб-сайт, його вміст, послуги або продукти, які пропонуються через Веб-сайт, тільки для особистих цілей;
 • не є резидентом юрисдикцій, де криптовалюта, ICO, TGE заборонені, обмежені будь-яким способом, підлягають реєстрації або ліцензуванню;
 • не є особою, до якого застосовуються міжнародні санкції або інші обмежувальні заходи відповідно до міжнародного права, законодавства США і/або законодавством Європейського Союзу або будь-якої з його держав-членів;
 • бере участь в TGE добровільно і на основі самостійних суджень;
 • знає достатньо про криптовалюти і технологію блокчейн;
 • не використовуватиме RBDT для будь-якої спекулятивної, незаконної або неетичної мети;
 • самостійно виконує його/її податкові зобов'язання відповідно до застосовуваного права;
 • самостійно несе відповідальність за будь-які обмеження і ризики, пов'язані з участю в TGE, отриманням і володінням RBDT;
 • повністю розуміє, що ціни і ліквідність RBDT можуть коливатися, а також погоджується, що Компанія або будь-яка з її афілійованих осіб не несе відповідальності за будь-які можливі збитки Користувача.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Веб-сайт, весь його вміст і функціональні можливості належать Компанії, її афілійованим особам, ліцензіарам і захищені авторськими правами, товарними знаками, патентами, комерційною таємницею і іншою інтелектуальною власністю або майновими правами.

Ці Умови дозволяють використовувати Веб-сайт тільки для особистих цілей. Користувач не повинен відтворювати, поширювати, змінювати, створювати похідні роботи, публічно демонструвати, публічно виконувати, перевидавати, завантажувати, зберігати або передавати будь-які матеріали з нашого Веб-сайту.

Користувач не повинен робити копії будь-яких матеріалів з цього Веб-сайту, поширювати таку інформацію, видаляти або змінювати будь-яку інформацію на Веб-сайті.

Користувач не має права використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-яку частину Сайту або матеріали, доступні через Веб-сайт.

Користувач повинен дотримуватися ліцензійних умов використання Програмного забезпечення та криптогаманця Компанії. Ліцензійна угода з кінцевим користувачем («ЛКП») є супровідним документом до такого Програмного забезпечення. Користувач повинен використовувати Програмне забезпечення та криптогаманець Компанії відповідно до ЛКП. Користувач не повинен використовувати Програмне забезпечення та криптогаманець Компанії до укладення ЛКП. Порушення будь-яких умов ЛКП може завдати шкоди власнику виключних прав на Програмне забезпечення. Тому Користувач розуміє, що він/вона повинні будуть відшкодувати всі збитки, спричинені порушенням ЛКП з його/її боку.

Користувач розуміє, що Програмне забезпечення захищене патентами США та ЄС, а також товарними знаками. Такі патенти і товарні знаки є власністю Компанії або її афілійованих осіб. Користувач не повинен використовувати об'єкти інтелектуальної власності Компанії без її попередньої письмової згоди. Користувач не повинен використовувати будь-які інші найменування, логотипи, продукти, проекти і слогани, які розміщені на Веб-сайті.

6. НЕНАДАННЯ ПРАВ

Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як надання будь-яких прав на майно Компанії, її інтелектуальну власність, конфіденційну інформацію або інші майнові права Компанії.

7. СТРУКТУРА RBDT І TGE

Користувач розуміє, що вся інформація щодо TGE, розподілу RBDT, початку TGE, його Hard Cap і Soft Cap, ціною RBDT, використання RBDT і послуги, що надаються Компанією, включені в White Paper Компанії, договори, які укладаються між Користувачем та Компанією, та інші супровідні документи. Користувач погоджується дотримуватися вимог вищезгаданих документів.

8. ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Зміст цього Веб-сайту не має розглядається як юридичні, фінансові, податкові або інші рекомендації. Користувач самостійно несе ризики, в разі, якщо він/вона покладається на цю інформацію.

У Компанії відсутня відповідальність і зобов'язання, які виникають у разі якщо Користувач покладається на інформацію, розміщену на Веб-сайті.

Користувач розуміє, що:

 • TGE не представляє собою пропозицію цінних паперів або мотивацію для інвестицій в цінні папери;
 • TGE або RBDT не є предметом будь-якої застосовної реєстраційної процедури, а також не вимагають будь-якого іншого дозволу компетентних органів;
 • участь в TGE і володіння RBDT не повинні розглядатися як партнерство, спільне підприємництво, траст або інвестиція;
 • RBDT не зареєстрований відповідно до законодавства про цінні папери будь-якої країни;
 • RBDT не є видом фінансового інструменту;
 • RBDT не може використовуватися для будь-яких інших цілей, окрім згаданих в White Paper, цих Умовах або інших супутніх документах, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими інвестиційними, спекулятивними або фінансовими цілями;
 • власник RBDT має право розпоряджатися токенами на свій розсуд і самостійно несе ризики, пов'язані з таким токенами;
 • володіння RBDT це дуже ризикована діяльність;
 • Компанія не відповідає за будь-які збитки і шкоду, які пов'язані з володінням RBDT;
 • Компанія не відповідає за будь-які порушення законодавства, вчинені власником RBDT;
 • RBDT не підлягає викупу, пов'язаному з фінансовим поверненням, а також не підкріплений будь-яким активом або зобов'язанням щодо викупу і не обов'язково має ринкову ціну;
 • TGE не є краудфандінгом або первинною публічною пропозицією, і Користувач не може брати участь в TGE з метою краудфандінга або первинної публічної пропозиції.

9. КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ

Компанія може відображати на своєму Веб-сайті контент, рекламні оголошення, посилання, логотипи та інші матеріали третіх осіб. Компанія не контролює і не спонсорує будь-яких третіх осіб або їх контент. Компанія не робить будь-яких заяв або гарантій будь-якого характеру стосовно такого контенту, включаючи, але не обмежуючись, точність, законність, дійсність, дотримання авторських прав щодо такого контенту. Використання Користувачем контенту третіх осіб або взаємодія з такими третіми особами є відповідальністю Користувача і таких третіх осіб. Компанія не несе відповідальності за контент третіх осіб, пов'язаний з Веб-сайтом.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

У разі будь-яких порушень цих Умов, а також інших угод, укладених між Компанією та Користувачем, з будь-яких причин, Компанія може розірвати такі угоди з Користувачем і негайно анулювати всі акаунти, створені для цілей TGE без попереднього повідомлення, без будь-якої відповідальності і без будь-яких обмежень.

11. ОБМЕЖЕННЯ ЗА ГАРАНТІЯМИ

Користувач розуміє, що Компанія не гарантує, що файли, доступні для завантаження з Веб-сайту, не матимуть вірусів, хробаків, троянських програм, шкідливих програм, інших деструктивних кодів або шкідливих компонентів.

Компанія не відповідальна за всі заяви і гарантії, явні або передбачувані, включаючи, без обмежень: (і) будь-які гарантії щодо змісту, інформації, даних, безперебійного доступу, послуг або продуктів, які надаються за допомогою Веб-сайту; (іі) будь-які гарантії того, що цей Веб-сайт не містить вірусів, хробаків, троянських програм, шкідливих програм або інших деструктивних кодів або шкідливих компонентів; (ііі) будь-які гарантії того, що цей Веб-сайт, його зміст і будь-які послуги або продукти, пропоновані за допомогою Веб-сайту, є безпомилковими або точними; (іv) будь-які гарантії того, що цей Веб-сайт сумісний з комп'ютером або іншим обладнанням Користувача; (v) будь-які гарантії непорушення прав.

Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, завдані вірусом, шкідливою програмою, хробаками, троянськими програмами, шкідливими матеріалами або іншими деструктивними кодами, які можуть заражати комп'ютер, дані або інше майно Користувача під час використання Веб-сайту.

Веб-сайт, його зміст, продукти і послуги, що пропонуються за допомогою веб-сайту, надаються на основі «як є» і «як доступно». Всі матеріали, опубліковані за допомогою Веб-сайту, можуть містити технічні, а також інші неточності або помилки.

Користувач отримує інформацію через Веб-сайт на свій ризик.

Компанія не гарантує, що результати використання Веб-сайту, послуг або продуктів, пропонованих за допомогою Веб-сайту, будуть відповідати вимогам Користувача.

12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Компанія, її афілійовані особи або ліцензіар, їх співробітники, посадові особи або агенти не несуть відповідальності за будь-які збитки відповідно до будь-якого законодавства, які виникають у зв'язку з використанням Веб-сайту, його змістом, будь-якими діями третіх осіб. Такі збитки включають будь-які прямі, непрямі, фактичні, випадкові або непрямі збитки, включаючи, але не обмежуючись, тілесними ушкодженнями, втратами (включаючи збитки від втрати бізнесу, доходу, прибутку, даних, гудвіл або інших втрат), правопорушеннями, витратами, порушеннями будь-яких угод і інше.

13. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Користувач і Компанія погодилися, що в разі якщо будь-які положення цих Умов визнані незаконними, недійсними, такими, що втратили чинність, або не можуть бути виконаними, повністю або частково, в будь-якій юрисдикції, де користувач є резидентом, такі положення можуть бути визнані недійсними виключно в такій юрисдикції, не впливаючи на їх дійсність в інших юрисдикціях.

Якщо будь-яке положення цих Умов визнано незаконним, недійсним, таким, що втратило силу, або не може бути виконаним, повністю або частково, то інші положення цих Умов залишаються дійсними.

14. ВІДШКОДУВАННЯ

Користувач погоджується захищати, відшкодовувати і звільняти Компанію, її афілійованих осіб або ліцензіарів, їх співробітників, посадових осіб, агентів, підрядників, постачальників, наступників і правонаступників від будь-яких вимог, зобов'язань, збитків, судових рішень, присуджень, видатків, витрат, що виникли або пов'язані із порушенням Користувачем цих Умов, включаючи, але не обмежуючись, використання змісту Веб-сайту, послуг і продуктів, пропонованих через Веб-сайт, будь-якої інформації, отриманої за допомогою Веб-сайту.

15. ФОРС-МАЖОР

Користувач визнає, що Компанія не несе відповідальності за будь-яке порушення будь-яких зобов'язань відповідно до цих Умов, White Paper Компанії, іншою угодою, якщо вони трапилися поза розумним контролем Компанії, включаючи, але не обмежуючись, страйками, війною (оголошенною чи ні), актами уряду, пожежами, повенями, землетрусами та іншим.

16. COOKIES

Щоб мати можливість удосконалювати Веб-сайт, Компанія залучає партнерів, які можуть використовувати Cookies. Детальну інформацію про Сookies Користувач може знайти в Політиці Конфіденційності.

17. ЦІЛІСНА УГОДА

Ці Умови (разом із розділом Політика Конфіденційності і Політика KYC) визначають цілісне розуміння Користувача та Компанії щодо використання Веб-сайту, його змісту, послуг і продуктів, пропонованих за допомогою Веб-сайту.

18. КОМЕНТАРІ

Цей Веб-сайт управляється Компанією.

Всі відгуки, повідомлення і прохання про технічну чи іншу підтримку, пов'язані з Веб-сайтом, повинні бути спрямовані на:
Електронна пошта: [email protected].

Ми збираємо, зберігаємо та здійснюємо обробку Ваших персональних даних, а також використовуємо cookies для покращення роботи цього веб-сайту і просування нашого проекту. Продовжуючи використання даного веб-сайту Ви погоджуєтесь і приймаєте наші підходи щодо обробки персональних даних.